ACJ INDOCHINE COMPANY LIMITED

AUTHOZIED DISTRIBUTOR OF PIRELLI TYRE IN VIETNAM

302 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
(Ngã tư An Dương Vương, Trần Bình Trọng)

Đường dây nóng:
0908157639
0909010348

Office

Address:

302 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phone:

0908157639 to 0908157639

Email:

acj.indochine@gmail.com